RAMUDDEN OSTI LKJ-PALVELUIDEN LIIKETOIMINNAN

Ramudden Oy on 1. marraskuuta solmimallaan kaupalla ostanut LKJ-Palvelut Oy:n koko liiketoiminnan. Molemmat yritykset tarjoavat kokonaisvaltaisia palveluja tilapäisiin liikennejärjestelyihin.

Lehdistötiedote »

Palvelut

Liikennejärjestely pitää sisällään liikennesuunnitelman, toteutuksen, lupahakuprosessin, yhteydenpidon kaupungin virastojen kanssa sekä ylläpidon. Ostamalla meiltä liikennejärjestelyn, yrityksesi voi keskittyä ydinosaamiseensa.

Tilapäiset liikennejärjestelyt
Yhteistyö viranomaisten kanssa
Luvat
Liikennejärjestelysuunnitelmat

Suunnittelu ja konsultointi

Kaikki liikennejärjestelyjen asiantuntijatyöt

 • Viranomaisyhteistyö
 • Katselmukset ja konsultointi
 • Liikennejärjestelysuunnitelmat
 • Lupahaku
 • Julkisen liikenteen sovittaminen

Liikennejärjestelyjen toteutus

Liikennejärjestelyt asiantuntemuksella, työnjohto sekä liikenteenohjaus

 • Liikenteenohjaus- ja suojalaitteiden asennus
 • Työnjohto
 • Siirtokehotukset
 • Liikennejärjestelyjen ylläpito
 • Liikenteenohjaus

Liikenteenohjaus- ja suojalaitteet

Liikennejärjestelyt asiantuntemuksella, työnjohto sekä liikenteenohjaus

 • Pysyvät ja tilapäiset liikennemerkit
 • Betoni- ja metallikaiteet
 • Ajosillat
 • Tilapäiset liikennevalot
 • Kevyen liikenteen reititys

24H PÄIVYSTYS

Lue lisää »