Tuotteet

K1 luokkavaatimukset täyttävä raskassuoja, sekä K2 -luokan GP-link -betonikaide sekä Miniguard -metallikaide

Työnaikaiset kaiteet

Katualueen varaukset muuttoihin, nostotöihin, vaihtolavoille, kuvauksiin, työmaiden aluevarauksiin ja lumenpudotuksiin!

Siirtokehotukset

Pysyvät ja töiden aikaiset liikennemerkit ja kaistaopasteet.

Liikennemerkit

Tarjoamme työnaikaisia liikennevaloratkaisuja, kuten tutkaohjatut valopilarit sekä jalankulun liikennevalot tilapäisiin ylityksiin.

Liikennevalot

Tarjoamme aitaratkaisuja eri tilanteisiin. Katualueille heijastava valkoinen työmaa-aita, työmaille teräsverkkoaita sekä tapahtumiin mellakka-aita.

Työmaa-aidat

GP-link -betonikaide yhdistettynä päälle rakennettavaan vaneriaitaan on oiva ratkaisu pitkäkestoisten työmaiden työalueiden rajauksiin ja suojaamiseen.

GP-link ja vaneriaita

Ajosiltavalikoimamme pitää sisällään 5m, 6m, 7m, 8m, sekä 10m pituiset ajosillat. Kävelysiltoja tarjoamme 2,7m-6,0m pituisina. Ajosiltamme kantavat kaikki tieliikennekäyttöön hyväksytyt ajoneuvot.

Ajo- ja jalankulkusillat

S1, S2 ja S3 -luokan toimintaympäristön hinattavat sulkuaidat.

Sulkuaidat

Käsiopastimet, työmaavilkut, liikennepeilit, sulkutolpat ja -lamellit

Varoitus- ja ohjaustarvikkeet